T-Group

Chữ T trong T-Group thể hiện tập hợp 5 chữ cái đầu tiên, là các hoạt động chính của chúng tôi: Travel, Trade, Transportation, Tea & Coffee, Tourism science.