Bản tin T-Group

  • Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân thông qua Website. Khi sử dụng Website của Chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của Chúng tôi. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật để hiểu hơn những cam kết mà Chúng tôi thực hiện.


  • Trang web này được điều hành bởi T-Group. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản này, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.


  • TGROUP hoạt động với mô hình doanh nghiệp là một tổ chức gắn kết các nhóm ngành dịch vụ du lịch. Hoạt động chính của TGROUP là kinh doanh du lịch quốc tế (T-Travel). Hoạt động kinh doanh hỗ trợ là tổ chức sự kiện (T-Event), hệ thống hướng dẫn viên du lịch địa phương cho khách du lịch tự túc (T-Tourmiso), nhập khẩu và buôn bán mặt hàng tiêu dùng Hàn Quốc (T-Trade).


Chương trình du lịch mới