Thông tin cần thiết

So sánh hai thuật ngữ FOB và CIF trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa

So sánh hai thuật ngữ FOB và CIF trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa

INCOTERMS là gì?

FOB là gì?

FOB (Free on Board): Là một điều khoản trong bộ quy tắc thương mại quốc tế. Theo đó người bán sau khi xuất hết hàng hóa lên tàu là đã xong trách nhiệm của mình và không phải chịu bất cứ rủi ro nào phát sinh sau đó (hiểu một cách đơn giản: hàng chưa lên tàu thì mọi trách nhiệm thuộc về người bán; sau khi hàng đã lên tàu thì trách nhiệm về các rủi ro phát sinh được chuyển sang cho người mua). 

Trách nhiệm của các bên trong điều khoản FOB

Giá FOB bao gồm những gì?

Giá FOB bao gồm chi phí vận chuyển từ kho ra cảng, phí làm thủ tục xuất khẩu, thuế và chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển từ kho ra cảng. Giá FOB không bao gồm phí vận chuyển từ cảng tới điểm nhận, bảo hiểm, chi phí phát sinh (nếu có) từ cảng tới điểm nhận hàng.

Lưu ý: Trong hợp đồng phải nêu cụ thể địa điểm, nơi chuyển giao quyền và nghĩa vụ của các bên (Ví dụ FOB Cát Lái thì cảng Cát Lái là địa điểm chuyển giao quyền và nghĩa vụ của các bên, sau khi chất hết hàng lên tàu ở cảng Cát Lái xong thì người bán hết trách nhiệm của mình và trách nhiệm đó sẽ được chuyển qua cho người mua).

CIF là gì?

CIF (Cost: tiền hàng, Insurance: bảo hiểm, Freight: cước phí tàu vận chuyển): là một điều khoản trong bộ quy tắc thương mại quốc tế, người bán có trách nhiệm giao hàng từ kho đến cảng xếp hàng lên tàu, mua bảo hiểm và chi trả chi phí vận chuyển cho lô hàng nhưng chỉ phải chịu trách nhiệm cho đến khi hàng được chất hết lên tàu. Sau khi hàng được chất lên tàu thì quyền và trách nhiệm với lô hàng sẽ được chuyển giao sang cho người mua, có nghĩa là người bán chỉ chịu trách nhiệm mang hàng từ kho xếp lên tàu, book tàu, chi trả chi phí vận chuyển và mua bảo hiểm cho lô hàng, nếu như trong quá trình tàu vận chuyển đến điểm nhận xảy ra bất cứ vấn đề gì thì bên người mua phải trực tiếp làm việc với bên bảo hiểm chứ không phải là người bán.

Điểm giống và khác giữa FOB và CIF

Điểm giống:

Điểm khác:

 

Zalo

Quên mật khẩu?

Chọn đăng ký là bạn đã đồng ý với các điều khoản dịch vụ của T-Group.

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo một mật khẩu mới.

Trở về đăng nhập

Đóng