Khoa học du lịch

Du lịch tàu biển sang trọng: Nhận định khác của khách hàng

Du lịch tàu biển sang trọng: Nhận định khác của khách hàng

-Scientific article (dịch)-

 

Luxury cruise travelers: Other customer perceptions

Du lịch tàu biển sang trọng: Nhận định khác của khách hàng

 

Trích dẫn hoàn chỉnh

Hyun, S. S., & Han, H. (2015). Luxury cruise travelers: Other customer perceptions. Journal of Travel Research, 54(1), 107-121.

 

Địa chỉ trang web truy cập

https://journals.sagepub.com

 

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm khám phá vai trò của nhận định khác từ các khách hàng - OCP (other customer perceptions) trong việc hình thành đẳng cấp xã hội của du lịch tàu biển sang trọng, thương hiệu đính kèm và sự sẵn sàng thanh toán giá cả ở mức xa xỉ. Phương pháp tổng quan tài liệu được sử dụng để xây dựng mối quan hệ nguyên nhân hệ quả về mặt lí thuyết giữa các biến được đưa ra. Trong quá trình xây dựng học thuyết, giả thuyết đặt ra là mức độ tỉnh táo của khách hàng sẽ đóng vai trò điều tiết mối quan hệ giữa OCP và đẳng cấp xã hội. Giả thuyết được kiểm chứng bằng thực nghiệm thông qua dữ liệu thu thập được từ 342 lữ khách người Mỹ, là những người đã từng tham gia du lịch tàu biển sang trọng. Kết quả phân tích dữ liệu thu thập được cho thấy cả 3 khía cạnh của OCP đều là những nhân tố quan trọng trong hình thành đẳng cấp xã hội. Quan trọng là chỉ những khách hàng tỉnh táo mới cảm nhận đẳng cấp xã hội khi họ phát hiện những người bạn đồng hành trên tàu cũng thuộc giới thượng lưu.

 

Amie Nguyen (dịch)