Khoa học du lịch

  • Khi mở rộng phạm vi hoạt động ra thế giới, các tập đoàn có khuynh hướng áp dụng các triết lý về tiếp thị và các phương pháp tốt nhất của mình vào thị trường mới. Đối với các công ty phương Tây, khi mở rộng sang các thị trường phương Đông, giả định ngầm (the implicit assumption) trong việc áp dụng các phương thức phương Tây ở thị trường phương Đông là các hoạt động và triết lý của nó hoàn toàn không chứa đựng yếu tố văn hóa (culture-neutral). Những hiệu quả thu được ở phương Tây cũng được cho là phù hợp với thành công ở phương Đông. Chúng tôi hoài nghi về giả định này trong bối cảnh áp dụng rộng rãi các phương pháp tiếp thị phương Tây và khám phá những hậu quả không mong đợi có thể xuất hiện khi hợp lưu (confluence) giá trị văn hóa truyền thống và phương thức tiếp thị hiện đại.


  • ​​​​​​​Nghiên cứu này xem xét các tiền đề (antecedents) và kết quả (consequences) của nhận thức giá trị “chậm (slow)” trong mô hình cấu trúc – đặc biệt là vai trò của tính xác thực (the role authenticity) với khách du lịch người mà tìm kiếm thức ăn chậm (slow food) và tham gia các chương trình liên quan đến sống chậm (slow-life).Dữ liệu thu thập được từ những người tham gia và lễ hội “Sống chậm” (slow-life festival) ở Hàn Quốc. Kết quả cho thấy hành vi tìm kiếm thức ăn “chậm” có ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm thực tế (authentic experience), và cả hai khái niệm đều ảnh hưởng đến nhận thức giá trị “chậm” (slow value) của sự kiện. Thái độ và ý định quay trở lại là những kết quả đáng kể của giá trị “chậm”. Nghiên cứu này mở rộng kiến thức về hành vi khách du lịch trong các hoạt động liên quan đến “Sống chậm”, đặc biệt là trong bối cảnh phi Phương Tây (non-Western context), đồng thời cho thấy rằng các sự kiện liên quan đến “sống chậm” nên quan tâm xem xét sự ưa thích của khách hàng đối với thức ăn chậm và các chương trình trải nghiệm thực tế.


  • Nghiên cứu này nhằm khám phá vai trò của nhận định khác từ các khách hàng - OCP (other customer perceptions) trong việc hình thành đẳng cấp xã hội của du lịch tàu biển sang trọng, thương hiệu đính kèm và sự sẵn sàng thanh toán giá cả ở mức xa xỉ. Phương pháp tổng quan tài liệu được sử dụng để xây dựng mối quan hệ nguyên nhân hệ quả về mặt lí thuyết giữa các biến được đưa ra. Trong quá trình xây dựng học thuyết, giả thuyết đặt ra là mức độ tỉnh táo của khách hàng sẽ đóng vai trò điều tiết mối quan hệ giữa OCP và đẳng cấp xã hội.


  • Gần bốn năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân tới đây, trung tâm đo đạc Radar tại Yongsan. Mỗi một lần khiêng mẫu trên tay cảm xúc đều khác nhau, trầm lắng hơn có lẽ vì vùng tần số hoạt động càng ngày càng thấp hơn. Hi vọng càng mới hơn.


  • Bất chấp mối liên quan mật thiết với khoa học chính trị, sự tác động qua lại giữa đổi mới công nghệ và thay đổi chính trị trong kỉ nguyên Big data vẫn còn là một chủ đề khá trì trệ. Phần lớn nghiên cứu tập trung vào khái niệm chính phủ điện tử và quản trị điện tử, và làm thế nào mà các hoạt động chính phủ hiện có được thực hiện thông qua một bộ máy hành chính công quan liêu lại có thể được cải thiện nhờ công nghệ.


T-TRAVEL