Khoa học du lịch

Quy trình nghiên cứu trường hợp

Quy trình nghiên cứu trường hợp


Quy trình nghiên cứu trường hợp

 

Protocol là quy trình làm việc tiêu chuẩn dành cho người nghiên cứu. Quy trình này đưa ra một loạt các yêu cầu cho một trường hợp đơn lẻ.

 

Tổng quan dự án nghiên cứu trường hợp

 

Kiến thức nền tảng.

 

Các vấn đề cần nghiên cứu.

 

Các tài liệu cần đọc có liên quan đến các vấn đề.

 

Giới thiệu về nghiên cứu trường hợp và mục đích của quy trình

 

Câu hỏi nghiên cứu trường hợp, giả thuyết và nhiệm vụ.

 

Khung lí thuyết của nghiên cứu trường hợp (sử dụng lại mô hình logic).

 

Quá trình thu thập thông tin, bao gồm:

 

Xác định địa điểm nghiên cứu và thông tin người cần liên lạc.

 

Kế hoạch thu thập thông tin.

 

Những việc cần chuẩn bị trước khi đến địa điểm nghiên cứu.

 

Các câu hỏi nghiên cứu trường hợp, bao gồm:

 

Mức 1: Câu hỏi dành cho đối tượng được phỏng vấn nói chung.

 

Mức 2: Câu hỏi dành cho các cá nhân cụ thể.

 

Mức 3: Câu hỏi nhằm xác định mối liên quan giữa nhiều trường hợp.

 

Mức 4: Câu hỏi nhằm phục vụ nghiên cứu đang thực hiện.

 

Mức 5: Câu hỏi thông thường về những lời khuyên dành cho chính sách và kết luận.

 

Câu hỏi ở mức độ hai là quan trọng hơn cả và cần được chú ý ở giai đoạn lập kế hoạch.

 

Vạch đề cương cho báo cáo trường hợp.

 

Tầm quan trọng của tài liệu thích hợp.

 

Amie Nguyen (dịch)

Quên mật khẩu?

Chọn đăng ký là bạn đã đồng ý với các điều khoản dịch vụ của T-Group.

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo một mật khẩu mới.

Trở về đăng nhập

Đóng