Khoa học du lịch

Du lịch bền vững: Tổng quan tài liệu về khung lí thuyết và ứng dụng

Du lịch bền vững: Tổng quan tài liệu về khung lí thuyết và ứng dụng

 

-Scientific article (dịch)-

 

Sustainable tourism: a comprehensive literature review on frameworks and applications

Du lịch bền vững: Tổng quan tài liệu về khung lí thuyết và ứng dụng

(Zolfani, Sedaghat, Maknoon, & Zavadskas, 2015)

 

 

Trích dẫn hoàn chỉnh

Zolfani, S. H., Sedaghat, M., Maknoon, R., & Zavadskas, E. K. (2015). Sustainable tourism: a comprehensive literature review on frameworks and applications. Economic Research - Ekonomska Istraživanja, 28(1), 1–30. https://doi.org/10.1080/1331677X.2014.995895

 

Địa chỉ trang web truy cập

http://hrcak.srce.hr/171479

 

Từ khóa

sustainable development; tourism; sustainable tourism; literature review

 

Tóm tắt

 

Bài báo này nhằm xem xét các tiến bộ trong nghiên cứu về Du lịch bền vững và liệt kê cũng như xác định các nguyên tắc cốt lõi, các tạp chí, các bài báo và các tác giả quan trọng. Điều này được thực hiện bằng cách tổng quan sâu, rộng và có hệ thống các bài viết học thuật đã được xuất bản. Trong những thập kỉ gần đây, du lịch bền vững đã trở thành một trong số những chủ đề quan trọng cả về học thuật lẫn thực hành. Phổ phân tích của bài tổng quan này gồm 132 bài viết học thuật được xuất bản trong 47 tạp chí trong khoảng thời gian từ 1993 đến 2013 và được phân loại thành 14 nhóm lĩnh vực ứng dụng.

 

Năm chủ đề chính là Mô hình (Paradigm), Phát triển du lịch bền vững (Sustainable Tourism Development), Nghiên cứu thị trường và kinh tế (Market research and Economic), Hoạch định chính sách (Policy-making), và cơ sở hạ tầng (Infrastructure). Các bài báo học thuật còn được sắp xếp theo (1) năm xuất bản; (2) tạp chí xuất bản; (3) chỉ mục lĩnh vực khoa học. Chúng tôi đề xuất nên sử dụng trình tự chính xác được sử dụng trong bài viết này. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các nhà nghiên cứu và các nhà thực hành dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tài liệu tham khảo về du lịch bền vững cũng như các định nghĩa và ứng dụng của nó. Bên cạnh đó, bài viết này cũng trình bày những cơ hội nghiên cứu trong tương lai.

 

Amie Nguyen (dịch)

Quên mật khẩu?

Chọn đăng ký là bạn đã đồng ý với các điều khoản dịch vụ của T-Group.

Quên mật khẩu? Hãy điền địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo một mật khẩu mới.

Trở về đăng nhập

Đóng